Οι χρονοδιακόπτες χρησιμοποιούνται κυρίως σε εππαγγελματικούς χώρους ,σε συνεργασία με τους υπόλοθπους αυτοματισμούς έχουμε πλήρως αυτοματοποιήσει την λειτουργία των συστημάτων σκίασης.